Chào mừng quý vị đến với website của tổ Sinh học - Công nghệ, kĩ thuật nông nghiệp trường THPT Long Mỹ

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

bai 43-cau truc cac loai virut

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nguyễn Đình
Ngày gửi: 15h:10' 21-12-2010
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
Kiểm Tra Bài Cũ
Câu 1: Dựa vào nhu cầu ôxi cần cho sự sinh trưởng, vi sinh vật được chia thành những nhóm nào? Hãy trình bày cho ví dụ minh họa? (6đ)
Câu 2: Thế nào là yếu tố sinh trưởng? Phân biệt vi sinh vật nguyên dưỡng và vi sinh vật khuyết dưỡng? (4đ)
Kiểm Tra Bài Cũ
Câu 1:
1. Hiếu khí bắt buột: chỉ sinh trưởng được khi có mặt của ôxi (tảo, nấm, động vật nguyên sinh…)
2. Kị khí bắt buột: Chỉ sinh trưởng khi không có mặt của ôxi (Vi khuẩn uốn ván, vi khuẩn sinh mêtan)
3. Kị khí không bắt buột: Sử dụng ôxi để hô hấp hiếu khí, khi không có ôxi chúng sẽ tiến hành lên men (nấm men rượu) hoặc hô hấp kị khí (Bacillus)
4. Vi hiếu khí: Chỉ sinh trưởng ở nồng độ ôxi thấp hơn nồng độ ôxi môi trường (Vi khuẩn giang mai)
Kiểm Tra Bài Cũ
Câu 2:
- Yếu tố sinh trưởng: Là các chất hữu cơ quan trọng mà vi sinh vật không tự tổng hợp được nên phải thu nhận trực tiếp từ môi trường.
- VSV khuyết dưỡng: là VSV không tự tổng hợp được yếu tố sinh trưởng.
- VSV nguyên dưỡng: là VSV tự tổng hợp được các yếu tố sinh trưởng.
CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT
Bài 43:
Chương III:
VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM
I. Khái niệm:
CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT
II. Hình thái và cấu tạo:
Bài 43:
III. Phân loại virut:
I. Khái niệm:
1. Sự phát hiện ra virut:
2. Khái niệm virut:
1. Sự phát hiện ra virut:
Quá trình phát hiện ra virut được tiến hành như thế nào?
Thuốc lá bệnh khảm
Dịch ép
Lọc qua nến lọc vi khuẩn
Dịch lọc
Nhiễm lên cây thuốc lá không bệnh
Cây bị bệnh khảm
Nuôi cấy trên môi trường thạch
Không có khuẩn lạc
Quan sát dưới kính hiển vi
Không quan sát thấy mầm bệnh
1. Sự phát hiện ra virut:
Thuốc lá bệnh khảm
Dịch ép
Lọc qua nến lọc vi khuẩn
Dịch lọc
Nhiễm lên cây thuốc lá không bệnh
Cây bị bệnh khảm
Nuôi cấy trên môi trường thạch
Không có khuẩn lạc
Quan sát dưới kính hiển vi
Không quan sát thấy mầm bệnh
Từ cách phát hiện ra virut, có nhận xét gì về đặc điểm chung của virut? (cấu tạo, kích thước, cách dinh dưỡng)
Virut là gì?
2. Khái niệm:
Virut là gì?
Virut là một thực thể sống chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước vô cùng nhỏ khoảng
10-100nm, kí sinh nội bào bắt buộc.
- Thành phần cấu tạo của virut gồm vỏ prôtêin và lõi là axit nuclêic.
II. Hình thái và cấu tạo:
1. Cấu tạo:
2. Hình thái :
1. Cấu tạo:
Quan sát hình thảo luận nhóm 2 phút về các vấn đề sau đây:
- Từ trong ra ngoài virut có cấu tạo như thế nào? nêu chức năng của mỗi thành phần cấu tạo?
- Phân biệt: Capsit, capsome, nuclêôcapsit.
1. Cấu tạo:
Vỏ protein
(Capsit)
Axit nucleic
Vỏ ngoài
Capsome
Gai
2
3
4
5
1
- Từ trong ra ngoài virut có cấu tạo như thế nào? nêu chức năng của mỗi thành phần cấu tạo?
1. Cấu tạo:
Axit nucleic
Capsôme
- Phân biệt: Capsit, capsome, Nuclêôcapsit.
Vỏ protein
(Capsit)
Nuclêôcapsit
1. Cấu tạo:
Vỏ protein
(Capsit)
Axit nucleic
Vỏ ngoài
Gai
- Từ trong ra ngoài virut có cấu tạo như thế nào? nêu chức năng của mỗi thành phần cấu tạo?
1. Cấu tạo:
Axit nucleic
Capsôme
- Phân biệt: Capsit, capsome, Nuclêôcapsit.
+ Capsit: vỏ protein.
+ Capsôme:là đơn vị protein cấu tạo nên vỏ capsit.
+ Nuclêôcapsit: phức hợp axit nulêic và capsit.
Vỏ protein
(Capsit)
Nuclêôcapsit
2. Hình thái :
Quan sát hình, xác định dạng cấu trúc cho mỗi hình.
2. Hình thái :
Cấu trúc xoắn
(Virut khảm thuốc lá)
2. Hình thái :
Cấu trúc khối
(Virut HIV)
Đầu
Đuôi
Bao đuôi
vỏ prôtêin
Mấu ghim
Sợi đuôi
ADN
2. Hình thái :
Cấu trúc hỗn hợp
(Phagơ T2)
2. Hình thái :
Quan sát hình, kết hợp thông tin SGK, thảo luận nhóm 2 và điền các thông tin vào bảng 43 trong 1 phút.
2. Hình thái :
2. Hình thái :
2. Hình thái :
Có thể dùng môi trường nhân tạo để nuôi cấy virut như vi khuẩn được không?
Virut có được xem là một cơ thể sống hay không?
- Tại sao Virut chưa được xem là một cơ thể sống nhưng được xếp vào nhóm vi sinh vật?
2. Hình thái :
Virut có được xem là một cơ thể sống hay không?
2. Hình thái :
Virut chỉ là 1 dạng sống vì: chưa có cấu tạo tế bào, bên ngoài cơ thể vật chủ chúng không có các đặc điểm của cơ thể sống (sinh trưởng, phát triển, chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh sản,…), sống kí sinh bắt buộc, chỉ nhân lên trong tế bào chủ.
- Tại sao Virut chưa được xem là một cơ thể sống nhưng được xếp vào nhóm vi sinh vật?
2. Hình thái :
Virut được xếp vào nhóm vi sinh vật vì: virut có hệ gen (ADN hoặc ARN) có chức năng lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. Do đó virut có thể nhân lên và truyền đạt thông tin di truyền của mình cho thế hệ sau.
III. Phân loại virut:
- Dựa vào yếu tố nào để phân loại virut?
- Phân biệt các nhóm virut ở người, động vật, thực vật và vi khuẩn? Cho ví dụ.
Vỏ protein
(Capsit)
Vỏ ngoài
Capsome
Gai
III. Phân loại virut:
ARN
ADN
- Dựa vào yếu tố nào để phân loại virut?
III. Phân loại virut:
+ Dựa vào axit nuclêic: virut ADN và virut ARN
+ Dựa vào lớp vỏ ngoài: virut có vỏ ngoài và virut trần
+ Dựa vào vật chủ để phân loại:
Virut ở người và động vật
Virut vi sinh vật
 Virut ở thực vật
- Dựa vào yếu tố nào để phân loại virut?
- Phân biệt các nhóm virut ở người và động vật, virut ở thực vật và vi khuẩn? Cho ví dụ.
III. Phân loại virut:
III. Phân loại virut:
Virut HIV
ADN
III. Phân loại virut:
Virut Ađênô
III. Phân loại virut:
Virut khảm thuốc lá
Đầu
Đuôi
Bao đuôi
vỏ prôtêin
Mấu ghim
Sợi đuôi
ADN
III. Phân loại virut:
Phagơ T2
III. Phân loại virut:
Virut ở người và động vật: Axit nuclêic là ADN hoặc là ARN
Virut vi sinh vật: Axit nuclêic thường là ADN, một số ít chứa ARN. Đa số các virut này được ứng dụng nhiều trong kĩ thuật di truyền.Virut kí sinh ở vi khuẩn gọi là thể thực khuẩn (Bacterio phagơ hay gọi tắt phagơ)
 Virut ở thực vật: Axit nuclêic thường là ARN
- Phân biệt các nhóm virut ở người, động vật, thực vật và vi khuẩn? Cho ví dụ.
Câu 1: Tại sao virut được coi là ranh giới giữa giới vô sinh và vi sinh ?
Củng Cố
Vì khi ở ngoài vật chủ thì virut là thể vô sinh còn khi nhiễm virut vào cơ thể sống thì nó biểu hiện như thể sống.
Củng Cố
Câu 2: Cho biết điểm khác biệt giữa virut và vi khuẩn bằng cách điền chữ có hoặc không vào bảng dưới đây:
Câu 1: Lõi axit nuclêic của virut HIV là:
a. 1 sợi ADN đơn.
b. 2 sợi ADN đơn.
c. 1 sợi ARN đơn.
d. 2 sợi ARN đơn
Củng Cố
Câu 2: Virut là:
a. Một dạng sống đặc biệt chưa có cấu tạo tế bào.
b. Thành phần cấu trúc cơ bản gồm vỏ protein và lõi axit nucleic.
c. Sống kí sinh bắt buộc.
d. Cả a, b, c đúng.
Củng Cố
Câu 3: Phagơ có lõi axit nuclêic là
a. ADN.
b. ARN.
c. ADN hoặc ARN
d. ADN và ARN
Củng Cố
Câu 4: Cấu tạo chung của đa số virut gồm:
c. Vỏ prôtêin, lõi ADN và vỏ ngoài
b. Vỏ prôtêin, lõi axit nuclêic
a. Vỏ prôtêin, lõi axit nuclêic và vỏ ngoài
d. Vỏ prôtêin, lõi ADN
Củng Cố
Củng Cố
Câu 5: Vỏ ngoài của virut được cấu tạo từ
a. Capsôme.
b. Lipit kép và prôtêin
c. Glucôzơ và prôtêin
d. Cả a, b, c.
- Về xem lại bài.
- Trả lời các câu hỏi SGK
Chuẩn bị bài 44:
+ Câu hỏi lệnh SGK.
+ Câu hỏi 1, 2 cuối bài.
Dặn dò
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
Dù cho tung cánh muôn phương
Ơn thầy nghĩa bạn tình trường không quên.
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
Dù cho tung cánh muôn phương
Ơn thầy nghĩa bạn tình trường không quên.
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến